BBT 7 – TT Ngô Đình Diệm

NGODINHDIEM

B. CUỘC YẾT KIẾN VỚI Ô. NGÔ ĐÌNH DIỆM, TỔNG THỐNG VNCH

74. Tổng thống đã nói chuyện bằng tiếng Pháp, thông dịch viên của ông cũng hiện diện. Biên bản tóm tắt sau đây ghi lại quan điểm của Tổng thống được dựa trên các ghi chú của một thành viên của Phái bộ.

75. Tổng thống đã đưa ra một bản tường thuật chi tiết về tình hình của Phật giáo trước các biến cố xảy ra vào ngày 8.5 tại Huế và sau đó, cho đến hôm nay. Tổng thống giải thích những điều kiện lịch sử, kinh tế, xã hội và chính trị trong xứ này, những điều kiện làm nền cho những biến cố Phật giáo. Ông nhấn mạnh rằng Chính phủ không có gì tranh chấp với các Phật tử; Chính phủ đã không chỉ tôn trọng các quyền của Phật giáo mà đã thậm chí ủng hộ tôn giáo này bằng cách giúp đỡ về mặt kinh tế cho các chùa và các trường học Phật giáo.

76. Về vấn đề cờ, Chính phủ của ông, trong một nghị định được thông qua một năm trước đây, đã ban hành những quy định liên quan đến việc sử dụng cờ của tất cả các tôn giáo trong các nghi lễ tôn giáo ngoài trời, có nêu rằng lá cờ Quốc gia nên được đặt ở một vị trí cao hơn với mục đích khẳng định Hồn dân Việt*. Chính phủ làm như vậy bởi vì Chính phủ đã quan sát thấy trong các nghi lễ tôn giáo ngoài trời thường có nhiều cờ tôn giáo, nhưng rất ít cờ Quốc gia. Người Phật tử muốn để cờ của họ bay cao hơn cờ của Quốc gia Việt Nam, và Tổng hội Phật giáo Việt Nam đã cố gắng buộc các tông phái khác của cùng tôn giáo này chấp nhận một lá cờ quốc tế của Phật giáo.

* Vietnamese nationality; nationality: national character (ND)

77. Đối với các chuyện rắc rối kể trên, Chính phủ đã thành lập Ủy ban Liên bộ, mà Trưởng Phái bộ đã và đang là Phó Tổng thống VNCH, với mục đích dàn xếp một sự thỏa thuận cho yêu cầu các Phật tử đưa ra. Thỏa thuận này đã được ký kết vào ngày 16.6, và mặc dù những nguyện vọng này không phù hợp với thực tế của tình hình của Phật giáo tại Việt Nam, ông vẫn đã chấp thuận chỉ vì muốn chứng tỏ rằng Chính phủ muốn hòa giải. Ông mời Phái bộ xem xét hồ sơ của Ủy ban Liên bộ nêu trên. Sau ngày 16.6, các nhà sư Phật giáo đã trở nên thiếu kiên nhẫn, và đã cáo buộc rằng Chính phủ đã không thực thi bản thỏa hiệp. Những lực lượng chính trị trước đó đã hỗ trợ những nguyện vọng này và đã gây ra một loạt các cuộc biểu tình công khai bất hợp pháp, và địa điểm chính, nơi diễn ra các cuộc biểu tình này, là các ngôi chùa, nơi nhà sư đã cài đặt loa phóng thanh, từ đó họ phát ra những bài diễn văn công kích dài.

78. Do tình hình tạo loạn như thế, các vị chỉ huy Quân đội đã đến gặp Tổng thống vào ngày 19.8 để xin ông ra tay hành động trước khi tình hình xấu đi và yêu cầu ông phải tuyên bố thiết quân luật; ông đã đồng ý làm như vậy. Việc lục soát những ngôi chùa đã diễn ra sau khi thiết quân luật đã được công bố vào ngày 21.8. Những “bố ráp” đã không gây ra bất kỳ trường hợp tử vong nào. Tổng thống Diệm cũng nói rằng trước khi “bố ráp” vào những ngôi chùa diễn ra, các nhà sư đã từ chối điều tra liệu có bất kỳ tăng sĩ nào đang ở trong nhà tù hay không. Thật ra là không có.

79. Tổng thống nhắc lại lời đề nghị cung cấp cho Phái bộ tất cả các phương tiện để giúp Phái bộ có thể thực thi những nhiệm vụ của Phái bộ.

 

NGODINHDIEMDIED