BTT 18 – Các Bác sĩ

Thăm viếng bệnh viện Du-Tan (Chợ Rẫy?), Sài Gòn

125. Nhóm được BS thường trú chào đón.

Ô. AMOR: Như BS biết, chúng tôi là phái bộ LHQ và chúng tôi đến Việt Nam theo lời mời của Chính phủ Việt Nam để điều tra về những mắc mứu giữa Chính phủ và Cộng đồng Phật giáo ở Đất Nước này.

BS: Tôi xin lỗi Quý Ngài vì giám đốc của bệnh viện hiện đang ở Manila, nên BS Phó giám đốc đang trên đường đến đây. Tôi chỉ là BS thường trú.

Ô. AMOR: Với sự cho phép của BS, chúng tôi sẽ chờ đợi sự xuất hiện của BS Phó Giám đốc.

Ô. KOIRA: Có lẽ BS có thể cho chúng ta một số câu trả lời về các câu hỏi mang tính tổng quát.

BS: Nếu Quý Ngài muốn.

Ô. KOIRA: Bệnh viện này do Chính phủ điều hành hay là một bệnh viện công?

BS: Đây là một bệnh viện công thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.

Ô. KOIRA: Bệnh viện có thể chứa được bao nhiêu bệnh nhân hay nói đúng hơn, bệnh viện có bao nhiêu giường bệnh?

BS: Khoảng 220 đến 250 giường.

Ô. KOIRA: Bệnh viện có điều trị cho bệnh nhân ngoại trú không?

BS: Không thể đếm được vì đây là bệnh viện lớn nhất ở Sài Gòn điều trị mọi người từ bên ngoài đến. Vào buổi sáng chúng tôi khám và điều trị số lượng bệnh nhân nói ra thì khó tin, đó là từ 1.800 bệnh nhân đến 2.000 bệnh nhân mỗi sáng.

  1. Phó Giám đốc Bệnh viện đi vào.

Ô. AMOR: Chúng tôi muốn hỏi BS một vài điều và chúng tôi sẽ rất cảm ơn BS nếu BS sẽ trả lời với những thông tin mà BS có được. Chúng tôi đã được cho biết rằng trong những cuộc xô xát có liên quan đến Phật giáo gần đây nhất, một số sư sãi Phật giáo đã bị thương, hoặc trong những xô xát sau này hoặc sau đó, các vị đang được điều trị trong bệnh viện của BS. Thế các vị có còn được điều trị ở đây không?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Tại thời điểm này chúng tôi có một vị. Một số đã được nhập viện, sau đó chúng tôi đã cho họ xuất viện khi chúng tôi đánh giá là các vị đã đủ sức khoẻ.

Ô. AMOR: Có bao nhiêu vị nhập viện sau cuộc biểu tình?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Vào ngày 20.8 chúng tôi có 5 thầy và 4 ni cô nhập viện.

Ô. AMOR: Sau những biến cố đó, có những tăng sĩ và ni cô nhập viện. Và cũng có tín hữu ngoài đời được đưa vào nhà thương chứ?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Vâng, có một cô gái trẻ, tôi không nhớ lúc nào, khoảng 2 hoặc 3 ngày sau đó.

Ô. AMOR: Ngoài những 5 tăng sĩ và 4 ni cô, 1 người bây giờ đang nằm ở đây, và cô gái trẻ, thế thì không có ai khác đã bị thương và được điều trị và sau đó cho xuất viện sau những vụ xô xát kể trên?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Thưa không.

Ô. AMOR: Các vị tự đến hay các vị đã được chở đến đây?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Cảnh sát đã chở các vị đến đây.

Ô. AMOR: Các vị được chở đến đây bằng xe jeep, xe cảnh sát hay trong xe cứu thương?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Bằng xe cứu thương của cảnh sát.

Ô. AMOR: Trong số những ni cô và thầy tăng được điều trị ở đây, có người nào bị thương trầm trọng không? Những ca trầm trọng nhất, có thể điều trị lành trong thời gian bao lâu?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Những ca bị thương nghiêm trọng nhất được thì được điều trị trong bệnh viện trong 60 ngày và còn bị nhẹ thì trong 3 ngày.

Ô. AMOR: Có phải tất cả các ni cô và nhà sư đã chở về đây cùng ngày không?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Vâng, bằng xe cứu thương, cùng ngày.

Ô. AMOR: Vì vậy vị vẫn còn ở đây, vị ấy đã nhập viện bao nhiêu ngày?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Thầy ấy vẫn nằm còn ở đây thì đã ở đây 60 ngày, sau đó chúng tôi thấy Thầy ấy khỏe và có thể đi bộ và chúng tôi cho Thầy xuất viện, Thầy đã về được 10 ngày, nhưng trở lại bệnh viện và nói rằng Thầy vẫn chưa hoàn toàn khỏe.

Ô. KOIRALA: Thầy ấy đã tự trở lại?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Vị sư trưởng đã viết thư yêu cầu chúng tôi nhận lại Thầy ấy.

Ô. AMOR: Vết thương của Thầy ấy ra làm sao?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Tôi có cảm giác rằng đó là những vết trầy xước, vết thương trên gót chân.

Ô. AMOR: Theo ông, với tư cách là một BS, ông có thể cho chúng tôi biết tính chất của thương tích và vết thương do loại vũ khí nào mà có thể gây ra?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Chúng tôi thấy như là đã bị té và tự làm mình bị thương. Vết thương có thể do dao cắt. Chúng tôi biết các vị đã bị thương và tổn thương, nhưng chúng tôi không biết điều gì đã gây ra cho các vị như thế.

Ô. AMOR: Có vị nào bị thương do đạn không?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Thưa không.

Ô. AMOR: Bị thương vì bị xe nghiền?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Thưa không.

Ô. AMOR: Vì bỏng?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Thưa không.

Ô. AMOR: Theo thông tin mà BS đã nhận được, các ni cô và nhà sư đã được đưa đến đây từ cùng một địa điểm biểu tình hay từ những nơi khác?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Đây là câu hỏi tôi không thể trả lời vì khi một người bị thương được đưa đến đây lúc 1 giờ sáng, trước tiên chúng tôi phải điều trị người ấy và các vấn đề khác đấy là chuyện của cảnh sát.

Ô. AMOR: BS có biết là tất cả các vị này đều cùng từ một chùa hay nhiều chùa, và các vị thuộc chùa nào?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Theo lời của cảnh sát cảnh sát, các vị thuộc về chùa Xá Lợi.

Ô. AMOR: Ngay cả vị vẫn còn nằm ở đây cũng thuộc về chùa Xá Lợi?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Vâng.

Ô. IGNACIO-PINTO: Như là một bổ sung cho câu trả lời mà BS đưa ra cho câu hỏi của Đại sứ Amor, thì khi người bệnh được nhận vào vì tổn thương, trong sổ bộ thường ghi ngắn gọn về loại vết thương như vết thương do đạn, do bị cắt, va chạm, vv. Từ quan điểm này, tôi muốn biết tình trạng thể lý của các vị ra sao khi các vị đến?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Khi các vị đến, chẩn đoán bệnh là bệnh nào, thì đó một bí mật nghề nghiệp. Nếu Quý Ngài muốn biết tính chất của vết thương, Quý Ngài có thể hỏi thêm những câu hỏi cụ thể, nhưng chúng tôi sẽ yêu cầu Quý Ngài tôn trọng bí mật nghề nghiệp.

Ô. KOIRALA: Chiếu theo từng phần cơ thể, thế phần lớn các thương tích nằm ở đâu?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Phần dưới cơ thể: gót chân, chân, bàn chân. Không ai bị thương ở phần trên cơ thể.

Ô. AMOR: Có ai bị hơi cay hoặc các khí khác không?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Thưa không.

Ô. AMOR: Chúng tôi xin cảm ơn BS và chúng tôi sẽ cố không đụng chạm đến những bí mật nghề nghiệp. Đó là lãnh vực của Quý BS và chúng tôi xin tôn trọng.
BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Ngài hỏi tôi về những người bị thương trong số các nhà sư và các ni cô. Tôi cũng có bổn phận phải thêm rằng chúng tôi cũng đã nhận vào bệnh viện những người bị thương, trong số đó có cả các cảnh sát. Vào lúc đó chúng tôi đã điều trị 20 cảnh sát viên.

124.. Ô. Amor giải thích rằng khi ông hỏi về người tục, ông có ý hỏi cả các cảnh sách viên. BS đã hiểu khác đi và đó là lý do tại sao BS không đề cập đến trường hợp thương tích của cảnh sát.

Ô. AMOR: Các thương tích của cảnh sát thì ra sao? Họ bị thương vì đạn?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Không.

Ô. AMOR: Vì vũ khí sắc bén?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Thưa không.

Ô. AMOR: Vì bỏng?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Thưa không. Vì đụng giập, bị đấm, không ai bị gãy xương. Ồ, có, có một trường hợp bị gãy chân.

Ô. KOIRALA: Trong số các thầy tăng và ni cô, có ai gãy xương gì không?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Thưa không.

Ô. AMOR: Bệnh viện giữ người tục bị thương bao lâu, trong số đó bao gồm cả cảnh sát?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Có ông cảnh sát trưởng đã nằm ở đây một tháng và sau đó ông ta bị đưa đến trạm xá cảnh sát. Những người khác được điều trị ở đây khoảng 15 ngày.

Ô. KOIRALA: Tại sao cảnh sát lại mang đến đây thay vì đến phòng trạm xá của riêng cảnh sát?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Trạm xá thì không thể bằng bệnh viện được.

Ô. AMOR: Có người tục bị thương không, không kể cảnh sát. những người đang trong bệnh viện hiện nay?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Thưa không.

Ông IGNACIO-PINTO: Có phải những người bị thương ở Huế được mang tới đây không?

BS PHÓ GIÁM ĐỐC: Thưa không.