BTT 3 – Cuộc họp với BT Bộ Ngoại giao về công tác của Phái bộ

E. CUỘC HỌP VỚI BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO VỀ CÔNG TÁC CỦA PHÁI BỘ

27. Sau khi đã gởi đi, vào ngày 27 và 28.10, danh sách nói trên của các nhân chứng và danh sách của các cáo buộc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bày tỏ mong muốn tiếp Trưởng phái bộ vào chiều ngày 28.10.

28. Trưởng Phái bộ đã được Bộ trưởng trao cho một bảng ghi nhớ, đề ngày 28.10 (xem bản phụ lục IX). Bản ghi nhớ này nhằm làm sáng tỏ một số điểm liên quan tới tính chất và mục đích của Phái bộ cũng như tiến trình phải tuân thủ trong khi Phái bộ thực thi nhiệm vụ. Bản ghi nhớ đề nghị rằng, để tránh những sự hiểu lầm, những lời trình bầy của Phái bộ nên nhắc tới, những khi thích hợp, lời mời của Chính phủ VNCH gởi đến Đại hội đồng LHQ. Trong bảng ghi nhớ cũng nên nhắc lại ước muốn của Chính phủ muốn cộng tác với Phái bộ trong việc thi hành công tác của Phái bộ. Đặc biệt, Bản ghi nhớ nói rằng Chính phủ không phản đối chuyện Phái bộ xem xét các nhân chứng hay tiếp nhận những khiếu nại từ những người có thể cung cấp cho Phái bộ những tin tức về Vấn đề Phật giáo, bao gồm những nhân viên Phật giáo, bất cứ sư sãi hay thường dân, những kẻ bị bắt giữ vì âm mưu chống lại Nhà Nước nào. Cuối cùng, Bản ghi nhớ, trong khi nhắc lại những nguyên tắc pháp lý cố hữu, đã nói rằng Chính phủ mong Phái bộ cho Chính phủ biết “những cáo buộc và những chứng từ mà Phái bộ nhận được), để Chính phủ có thể đối chiếu chúng “với những dữ kiện và những chứng cớ hiển nhiên mà Chính phủ nắm trong tay.” Bản ghi nhớ tiếp tục: “Nếu không như thế, thì những lời cáo buộc và những chứng từ này (mà Phái bộ thu nhận được) sẽ không có một giá trị pháp lý nào.”

29. Trong các buổi thảo luận tiếp theo giữa Trưởng Phái bộ và Bộ trưởng Bộ ngoại giao, một biên bản cuộc thảo luận đã được viết xuống để lưu làm hồ sơ cho cả 2 bên (xem phụ lục X), các điểm sau đây đã được thực hiện:

30. Đầu tiên, Trưởng Phái bộ khẳng định với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao rằng Phái bộ đã không bị Chính phủ ép buộc Phái bộ chấp nhận, nhưng Phái bộ đã được Chính phủ mời. Lời mời này đã được đề cập đến trong tất cả các bản tuyên bố ngoại trừ một bản, khi bản chất của bản tuyên bố đó không đòi hỏi phải đề cập đến lời mời. Tất cả các phát biểu do Phái bộ trong tương lai sẽ nêu ra lời mời này.

31. Thứ đến, khi Ngoại trưởng đã nói rõ ràng với câu “thông báo cho Chính phủ những lời cáo buộc và những lời khai”, ông muốn nói rằng “thông báo những lời tố cáo chống Chính phủ”. Khi 2 bên đã được đả thông như thế, Trưởng Phái bộ hứa rằng danh sách của tất cả các cáo buộc chống lại Chính phủ sẽ được thông báo cho Chính phủ; tuy nhiên, các danh sách này sẽ không có nói nguồn gốc của những lời tố cáo. Trưởng Phái bộ nhấn mạnh rằng Phái bộ muốn tìm ra sự thật và thâu lượm tất cả các quan điểm.

32. Thứ ba, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có một số lời bình luận nhất định về danh sách các nhân chứng do Phái bộ trình lên Chính phủ vào ngày 27.10. Ông nói rằng tất cả các thành viên của Chính phủ, dù nằm trong danh sách hay không, Phái bộ có toàn quyền sử dụng, miễn là Phái bộ đưa ra lời yêu cầu muốn gặp họ. Chính phủ không chống đối chuyện Phái bộ kiểm tra tất cả các nhân chứng mà Phái bộ muốn gặp, những kẻ đang ở Việt Nam, và có dính líu trong vụ Phật giáo, và họ bất cứ là sư sãi hay người tục. Những cuộc họp với những kẻ đang ở trong tù sẽ được Chính phủ thu xếp. Còn những thành phần khác, Chính phủ sẽ không ép buộc họ phải gặp Phái bộ, nhưng Chính phủ sẽ mời những kẻ đó đến gặp nếu họ muốn. Trưởng Phái bộ đồng ý rằng không được ép buộc ai đến gặp Phái bộ và nói thêm rằng Phái bộ sẽ rất vui lòng ghi lại bất cứ lời phát biểu nào mà những nhân chứng muốn phát biểu. Nếu có những nhân chứng hoàn toàn không muốn đến với Phái bộ, sau khi được Chính phủ mời, thì Phái bộ sẽ cố gắng tiếp xúc với những kẻ đó và xem họ thực sự không muốn gặp để làm chứng hay không.

33. Cuối cùng, Ngoại trưởng bày tỏ sự dè dặt của Chính phủ đối với các nhân chứng nhất định nào đó bị Chính phủ coi là những đối thủ chính trị của chế độ. Ông tuyên bố rằng Chính phủ không thể yêu cầu họ ra làm chứng trước Phái bộ vì khi làm như thế, chủ quyền Quốc gia của Chính phủ sẽ bị xâm phạm. Trưởng Phái bộ, sau khi cố hết sức mình nhắc lại yêu cầu của mình, để có thể gặp loại nhân chứng cuối cùng này, đã ghi nhận quan điểm trên của Chính phủ Việt Nam.

34. Sau cuộc họp ngày 28.10 giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Trưởng Phái bộ, ông Trưởng Phái bộ ngay lập tức thông báo cho các thành viên khác về bản chất của các cuộc thảo luận và họ đã chấp thuận hoàn toàn quan điểm của ông Trưởng Phái bộ đưa ra, như được ghi trong biên bản (xem phụ lục X).

35. Ngày 29.10, Phái bộ nhận được sự trả lời của Ngoại trưởng về một bản lưu ý đề ngày 27.10 có chứa danh sách các nhân chứng Phái bộ muốn phỏng vấn (xem phụ lục XI). Bản lưu ý này nhắc lại quan điểm của Chính phủ, như đã được giải thích cho Trưởng Phái bộ vào ngày 28.10, liên quan đến loại người Phái bộ muốn phỏng vấn: nhân viên của Chính phủ, các nhân vật Phật giáo – sư sãi hay tín đồ – và đối thủ chính trị của chế độ. Tuy nhiên, Chính phủ khẳng định rằng Chính phủ không có kế hoạch để ép buộc những người ở vị thế độc lập xuất hiện trước Phái bộ. “Về phần những người tự coi mình là người chống chế độ”, Chính phủ đã tuyên bố là Chính phủ không phản đối “chuyện Phái bộ nghe lời chứng của họ”, nhưng Chính phủ “không thể nào phải mời họ đến gặp Phái bộ vì làm như thế là vi phạm nguyên tắc chủ quyền của mình “. Lưu ý này đã được Trưởng Phái bộ ghi nhận vào ngày 31.10.1963.

36. Trước khi Phái bộ rời Việt Nam, Tổng thư ký LHQ đã yêu cầu Chính phủ Thụy Sĩ, thông qua quan sát viên của Thụy Sĩ ở LHQ, để nhờ họ cho Phái bộ mượn các văn phòng có trang bị tốt của Tổng lãnh sự Thụy Sĩ ở Sài Gòn để tòa lãnh sự cung cấp những thiết bị giữ an toàn các tài liệu, và chuyển các thư tín có mã hóa đến và từ Trụ Sở LHQ. Chính phủ Thụy Sĩ đồng ý cung cấp những phương tiện như thế nếu có sự thỏa thuận từ phía Chính phủ Việt Nam. Và việc thu xếp này đã được Chính phủ Việt Nam đồng ý ngày 25.10. Phái bộ cũng muốn nhân dịp này gởi đến Chính phủ Thụy Sĩ lòng biết ơn về sự giúp đỡ và ân cần trong chuyện này.