BTT 9 – PTT Nguyễn Ngọc Thơ

THOTHO

Thời TT Diệm

 

D. CUỘC HỌP VỚI Ô. NGUYỄN NGỌC THƠ, PHÓ TỔNG THỐNG VNCH

81. Các cuộc phỏng vấn với Phó Tổng thống đã đề cập đến các khía cạnh khác nhau của điều khoản liên quan tới cụôc điều tra của Phái bộ. Phó Tổng thống nói tiếng Pháp. Sau đây là nội dung của văn bản được dịch sang tiếng Anh:

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Chúng tôi rất vui mừng được gặp Ngài ngày hôm nay. Chúng tôi đã được Chính phủ của Ngài ân cần tiếp đãi chúng tôi từ hôm tới khách sạn đến nay. Chúng tôi đã được giúp đỡ trong công việc điều tra nhờ những thông tin mà những vị đại diện đã cho chúng tôi; những vị này đã giải thích tình hình ở Nước Ngài và chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ mà LHQ giao cho chúng tôi. Chúng tôi đã rất cảm kích về tinh thần hợp tác mà chúng tôi đã nhận được và tinh thần hợp tác này sẽ cho phép chúng tôi xác định đúng sai các dữ kiện. Chúng tôi chắc chắn rằng những lời của Ngài cũng rất quý giá trong việc giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm sự thực được giao phó cho Phái bộ.

PHÓ TỔNG THỐNG: Tôi rất vui mừng được hợp tác với Phái bộ, nhưng tôi nghĩ rằng các tài liệu đã được cung cấp cho Phái bộ cũng đủ để giải thích tình hình và tôi không thấy cần bổ sung chỗ nào.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Nếu Ngài có ý kiến bổ sung cho những điều mà các đại diện của Chính phủ đã đưa ra, Phái bộ chúng tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe, nhưng tôi cũng hoàn toàn đồng ý với Ngài. Chúng tôi có rất đầy đủ tài liệu hướng dẫn và thông tin về tình hình theo quan điểm của Chính phủ Việt Nam.

PHÓ TỔNG THỐNG: Tất nhiên Phái bộ sẽ hiểu rằng tôi không đứng trên quan điểm nào khác để diễn tả hơn là quan điểm của Chính phủ Việt Nam. Là Phó Tổng thống, tôi không thể làm gì khác, và tôi nghĩ rằng Qúy Ngài đã có đủ thông tin. Như Phái bộ đã biết, trước khi có cuộc bộc phát có vũ trang ở các chùa, thì đã có Thông cáo chung ngày 16.6.1963, Thông cáo chung này cũng đủ để giải thích.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Phái bộ mong muốn Phó Tổng thống nếu có thể, cung cấp thêm cho Phái bộ một ít thông tin về việc áp dụng Thông cáo chung này.

PHÓ TỔNG THỐNG: Trong việc thực hiện Thông cáo chung này, chúng tôi đã gặp những khó khăn to lớn bởi những xúc động trỗi lên lúc đó. Với tư cách Chủ tịch Ủy ban Liên bộ được ủy nhiệm việc thực thi Thông cáo chung, tôi đã cố gắng thường xuyên liên lạc với Uỷ ban Liên phái để thực hiện năm điểm của Thông cáo chung. Chúng tôi đã cố gắng tiến hành tại chổ và thẩm tra tường trình của Uỷ ban Liên phái, nhưng Ủy ban từ chối, đồng thời nói rằng Chính phủ đã không tôn trọng Thông cáo chung.

Ô. KOIRALA: Những lý do nào mà Uỷ ban Liên phái đã đưa ra để nói rằng Chính phủ đã không tôn trọng Thông cáo chung?

PHÓ TỔNG THỐNG: Uỷ ban Liên phái cho rằng Chính phủ vẫn tiếp tục bắt giữ các nhà sư và ngăn trở nghi lễ cầu siêu cho các linh hồn của các nạn nhân, và đại loại những chuyện như thế.

Ô. GUNEWARDENE: Vốn là người dân của một Quốc gia Phật giáo, tôi muốn biết trong Nước này có bao nhiêu Phật tử?

PHÓ TỔNG THỐNG: Câu trả lời vừa khó vừa dễ vì dân Việt Nam (về mặt tôn giáo) là một giống dân hỗn hợp: một số là Công giáo, một số vừa theo đạo Phật vừa theo Đạo Khổng. Có 2 loại Phật tử: những người ghi trong sổ bộ trong chùa, những Phật tử khác lại không ghi trong sổ bộ nhà chùa và theo phong tục tập quán thờ kính tổ tiên.

Ô. GUNEWARDENE: Cũng có tình trạng tương tự như thế trong tất cả các Quốc gia Phật giáo, nơi có sự hòa đồng giữa Phật giáo với tín ngưỡng truyền thống của người dân.

PHÓ TỔNG THỐNG: Tôi đồng ý, nhưng những con số tín đồ được đưa ra cho Quý Ngài là những số liệu lấy từ sổ bộ của chùa.

Ô. GUNEWARDENE: Ở nước nào cũng vậy, không phải tất cả các tín đồ Phật tử đều ghi tên vào sổ bộ nhà chùa.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Ngài có thể cho chúng tôi một số gần đúng của số Phật tử có ghi tên và không ghi tên vào sổ bộ nhà chùa được không?

PHÓ TỔNG THỐNG: Thật là khó khăn; con số mà Chính phủ trao cho Phái bộ là chính xác.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Báo chí thế giới đã viết về tập tục treo cờ trong các chùa Phật giáo. Truyền thống này Phật giáo đã áp dụng lâu chưa? Và chuyện treo cờ này có liên hệ Phật giáo như thế nào?

PHÓ TỔNG THỐNG: Rất tiếc tôi không thể cung cấp cho Quý Ngài thời điểm chính xác về chuyện này. Sau Đại hội Quốc tế về Phật giáo, một lá cờ đã được thông qua và kể từ đó các Phật tử treo cờ này.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Có phong tục treo cờ Phật giáo nào trước kia tương tự phong tục treo cờ Phật giáo hiện nay không?

PHÓ TỔNG THỐNG: Như Quý Ngài biết, Phật giáo có 2 phái: Tiểu thừa và Đại thừa. Chỉ có Đại thừa có tập tục treo cờ, nhưng bây giờ chuyện treo cờ đã trở thành một tập tục của Phật giáo quốc tế. Sau cuộc họp của tất cả các tông phái Phật giáo kể trên, một lá cờ Phật giáo quốc tế gồm nhiều màu sắc đã được thông qua, mà tôi theo hiểu, tượng trưng cho những bộ quần áo rách tả tơi của Đức Phật trong thời gian thiền định.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Cờ Vatican được treo ở Việt Nam từ khi nào?

PHÓ TỔNG THỐNG: Tôi không biết. Chúng tôi không hề quan tâm tới điều này.

Ô. KOIRALA: Có tài liệu nào, trong cuộc điều tra dân số, liệt kê các tôn giáo mà người dân tin theo?

PHÓ TỔNG THỐNG: Chúng tôi đã tổ chức điều tra dân số một lần, nhưng không hề có chuyện ghi nhận, liệt kê các tôn giáo.

Ô. GUNEWARDENE: Đại thừa có nguồn gốc Trung Hoa, và thường thì các sắc dân Nam Á theo Tiểu thừa. Không kể những người Công giáo, thế thì những người dân ở đây theo Phật giáo Tiểu thừa hay Phật giáo Đại thừa?

PHÓ TỔNG THỐNG: Tôi không thể mạo muội nói nhiều về chủ đề này.Việt Nam là một giao điểm của các tôn giáo. Đại Thừa từ Trung Quốc đến, nhưng những người Khmer lại theo hệ phái Tiểu thừa.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Sự liên hệ giữa Chính phủ và Cộng đồng Phật giáo bây giờ như thế nào?

PHÓ TỔNG THỐNG: Ông Trưởng Phái bộ hôm qua đã nghe lời tuyên bố của Tổng thống về những nỗ lực về phía Chính phủ để tìm một giải pháp bằng cách hòa giải và xoa dịu.

Ô. KOIRALA: Có một cuộc điều tra dân số nào trong thời kỳ Pháp thuộc có nói đến các tôn giáo của dân không?

PHÓ TỔNG THỐNG: Mặc dù tôi là một cựu công chức của chính quyền Pháp, tôi e rằng tôi không nhớ nổi. Như Quý Ngài đều biết là mặt hình thức thì xứ nào cũng vậy thôi, ngoại trừ một ít số trường hợp đặc biệt trong một số vùng địa phương.

Ô. IGNATIO PINTO: Ngài có thể nói cho chúng tôi biết sau biến cố nào mà Chính phủ trở nên quan tâm giải quyết khó khăn hiện tại bằng cách hòa giải? Hành động này hoàn toàn có tính chất tôn giáo hay không?

PHÓ TỔNG THỐNG: Lúc đầu thì đúng là hoàn toàn chuyện tôn giáo. Cuối cùng, cũng có thể có một số tiếp xúc từ phía những người Cộng sản (với Phật giáo), và sau đó sự vụ lại mang một bộ mặt khác.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Tôi xin cảm ơn Phó Tổng thống vì đã cho chúng tôi những câu trả lời. Chúng tôi cũng rất biết ơn Ngài vì Ngài đã cho chúng tôi có cơ hội được hội kiến với Ngài.

PHÓ TỔNG THỐNG: Tôi cảm ơn Ngài Trưởng phái bộ và các thành viên của Phái bộ, và tôi hy vọng rằng câu trả lời của tôi sẽ giúp Quý Ngài phân biệt được giả, chân, và hi vọng Quý Ngài sẽ biết phải giải trình các sự kiện đó như thế nào. Như Quý Ngài đã biết, trong một cuộc thẩm vấn hoặc điều tra hoặc trong các cuộc tìm kiếm sự thật, Quý Ngài phải có tối thiểu các thông tin căn cứ trên sự thật nhưng cũng phải bổ sung vào các thông tin này nhân tố cá nhân và những gì Quý Ngài tự nhận thấy như những dữ kiện xác thực. Quý Ngài có tất cả các tài liệu và bây giờ Quý Ngài chỉ cần nhìn và giải trình những gì Quý Ngài nhìn thấy ở những tài liệu đó.

THO 2

Sau cuộc đảo chánh