Thư mời dự ngày song thất (7/7/2018)

                                                                                                             Song thất

THƯ MỜI

 

Ngày 7-7-2018 kỷ niệm 64 năm ngày Chí Sỹ Ngô Đình Diệm chấp chánh theo lời mời của Quốc Trưởng Bảo Đại.

Nhóm Tinh Thần NGÔ ĐÌNH DIỆM sẽ tổ chức Hội Nghị Song Thất 2018 vào các ngày 6, 7 và 8 tháng 7 năm 2018.

Trân trọng kính mời Quý Đồng Hương đến tham dự Lễ Khai Mạc cuộc Hội Nghị nói trên:

Thời gian: 6 giờ 00 chiều, thứ Sáu, ngày 6 tháng7, 2018

Địa điểm: Westminster Civic Center

              8200 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683

 

Đồng thời kính mời Quý Đồng Hương cùng tham dự Bữa Cơm Gây Quỹ, để tài trợ Dự Án Thực Hiện Cuốn Phim tài liệu về cuộc đời của Tổng Thống Ngô Đình Diệm do Ông David Naglieri chủ trương, được tổ chức tại Nhà Hàng Majesty, 5015 W. Edinger Ave., Santa Ana, CA 92704, góc Edinger và Euclid, lúc 11 giờ trưa, Chúa nhật, 8-7-2018.

Mọi chi tiết xin liên lạc ông Lê Tinh Thông, 714-277-9888

                             hoặc ông Nguyễn Văn Liêm, 714-331-7279

Chân thành cám ơn Quý Đồng Hương.